Taxaties

Deskundigheid

Door toenemende regelgeving zijn bedrijfstaxaties de laatste jaren steeds uitgebreider en complexer geworden. Het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed is een vak dat vraagt om deskundigheid. KRV Bedrijfshuisvesting heeft de ervaring en beschikt over de juiste kennis van zaken, we kennen de markt en beschikken over de juiste juridische, economische en technische kennis. In onze taxaties staat integriteit, deskundigheid en kwaliteit centraal.

Welke taxaties kunnen wij voor u verzorgen? 

  • Commercieel vastgoed taxaties; zoals bedrijfsruimtes; kantoren; winkels en maatschappelijk vastgoed kunnen in zowel een eigenaar/gebruiker situatie als in een beleggingssituatie worden getaxeerd.     
  • Wooncomplex taxaties: Zoals woningappartementencomplexen en grondgebonden woningportefeuilles in opdracht van woningcorporaties en beleggers hierbij kan zowel een uitpond als doorexploitatie scenario worden uitgewerkt! Verder taxeren wij alle typen woningen in verhuurde staat.

NRVT

KRV Bedrijfshuisvesting staat ingeschreven in het Nederlandse Register Voor Taxateurs (NRVT) in de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Wonen. Dat een taxateur staat ingeschreven in dit register is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt. Jaarlijks wordt de kennis op peil gehouden door het volgen van verplichte educatie. Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT. Alle Register-Taxateurs in Nederland kunt u vinden in het register van het NRVT.

TMI

KRV bedrijfshuisvesting is aangesloten is aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI). TMI is de hoogste kwaliteitsstandaard! Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy. De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

Waarvoor dient een taxatie van een bedrijfspand?

Taxatie is nodig om gebouwen te waarderen op een bepaalde peildatum. Er kunnen verschillende redenen zijn om dit te laten uitvoeren waaronder:

  • Taxaties voor aan- en verkoop;
  • Taxaties ten behoeve van een financiering;
  • Taxaties voor (fiscale) herwaardering;
  • Taxaties voor het vaststellen van huurwaarde;
  • Taxaties voor de herbouwwaarde. 

Tarief

Het tarief is sterk afhankelijk van de aard, complexiteit en omvang van het bedrijfsgebouw. Dit wordt op voorhand zo goed mogelijk in kaart gebracht, alvorens u een offerte van ons ontvangt.

Opdracht tot dienstverlening

Voordat we voor u gaan taxeren leggen we de gemaakte afspraken schriftelijk vast in een opdrachtbevestiging. Hierin staan onder meer de voorwaarden, het doel van de taxatie, het te taxeren object, peildatum, eventuele bijzondere uitgangspunten, honorarium en de noodzakelijk aan te leveren informatievoorziening door de opdrachtgever, zoals tekeningen van het object, WOZ-beschikking, energielabel etc..

Neem contact met ons op