Duurzaamheid, energielabels en Circulaire bouw van bedrijfspanden

 

Duurzaamheid

De komende jaren staat het verduurzamen van gebouwen hoog op de agenda van de overheid. Zo moeten kantoorruimten groter dan 100m² per 1 januari 2023 beschikken over een energielabel C. Uitzondering daarop zijn kantoorruimten die worden gebruikt als nevenfunctie en minder dan 50% van de bedrijfsoppervlakte beslaan; monumenten of gebouwen die binnen 2 jaar worden gesloopt, gerenoveerd of worden onteigend.

Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen energieverbruik. Het gaat vooral om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen/verbeteren. De volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • Grondstoffen raken op;
 • Water wordt schaars;
 • Natuur wordt ernstig bedreigd;
 • Diersoorten sterven uit.

Om dit tegen te gaan zijn maatregelen nodig, te denken aan:

 • Afvalvervuiling tegengaan (afval hergebruiken);
 • Plastic soup aanpakken(enorme concentratie’s plastic in de oceaan);
 • Vervoerstromen beperken (meer CO2 uitstoot dan gebouwen!);
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kortom: nieuwe kansen om te innoveren!

KRV Bedrijfshuisvesting steunt initiatieven zoals Duurzaam Bouwen waar de gemeente Katwijk actief aan deelneemt en Economie071 een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio. Hier wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het thema “circulair bouwen”.

Energie besparen

Als ondernemer kunt u een bijdrage leveren door onder meer uw bedrijfsgebouw te verduurzamen en daarmee energie te besparen. De meest voorkomende energiebesparende maatregelen zijn:

 • Isoleren van begane grondvloer, gevel en dak;
 • Plaatsen van HR++ glas;
 • Zorgen voor buitenzonwering;
 • Aanbrengen led verlichting en veegschakeling;
 • Installeren van zonnepanelen en zonneboiler.

Energielabel

Bij de verkoop of verhuur heeft elk gebouw dat gebruikt wordt als kantoorruimte of publiekstoegankelijke ruimte een energielabel nodig. KRV Bedrijfshuisvesting werkt samen met gecertificeerde EPA-U adviseurs die snel en vakkundig een label voor u kunnen opstellen. Wilt u nog een stap verder gaan? Dan is een maatwerkadvies een goede investering voor toekomstige besparingen en verduurzaming van uw vastgoed.

Taxatie

Het energieverbruik speelt ook steeds een grotere rol bij de waardering van uw bedrijfsruimte. Een taxateur wordt in het taxatierapport gevraagd het bedrijfspand te beoordelen in hoeverre het object op het moment van taxatie voldoet aan de duurzaamheidscriteria. Maar ook om een gefundeerd oordeel te vormen over de waarschijnlijkheid dat deze criteria van invloed zijn de waarde, d.w.z. hoe een goed geïnformeerde koper (of bank instelling) hiermee rekening zou houden bij zijn beslissing over de te bieden prijs (of financiering).

Activiteitenbesluit gebouwen

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een minimale terugverdientijd van 5 jaar. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel rendement op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen kunt u vinden in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

In de wetgeving is ook opgenomen hoe wij met bedrijfsgebouwen om moeten gaan. Hierkunt u documenten downloaden van het activiteitenbesluit gebouwen die voor bijna iedere onderneming van toepassing zijn. Ook hier worden eisen gesteld om gebouwen te verduurzamen.Hier

Subsidies en financiering

RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen, waaronder de subsidies :

 • Energie-investeringsaftrek (EIA);
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE);
 • Stimulering Duurzame Energieproductie ( SDE+);

Daarnaast ook nog:

 • Milieu Investerings Aftrek (MIA);
 • Variabele Afschrijving Milieu Investering over Levensduur? (VAMIL)

Energie Investeringsaftrek (EIA )

 • Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energie zuinigetechnieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.
 • Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen, maar ook voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing op leveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst 2018.

De meeste Nederlandse grootbanken kennen gunstige financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen in uw bedrijfspand. Dit verschilt per bank.

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.