Links

Als bedrijfsmakelaar maken we dagelijks gebruik van externe informatiebronnen die ook voor u van belang kunnen zijn. Hieronder een kort overzicht van de internetlinks die voor u vrij toegankelijk zijn.

Bestemmingsplannen raadplegen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Bodemgesteldheid controleren

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

U kunt in het zoekveld zoeken op (een deel van het) adres, straatnaam, postcode en BAG ID. Als er één object gevonden wordt, dan toont de BAG viewer de gegevensvan dit object direct op het scherm. Bij meerdere gevonden objecten, kunt u onder het zoekveld op het resultaat klikken, om de gegevens te tonen.

Huurprijsaanpassingen berekenen

Met deze rekenhulp kan de aanpassing van de huurprijzen in de vrije sector volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS berekend worden.

Asbestregels overheid

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken per 31 december 2024 verbieden.