KRV Bedrijfshuisvesting wordt lid van Cirkelstad regio 071!

Op woensdag 25 september j.l. was KRV Bedrijfshuisvesting aanwezig bij de STARTBIJEENKOMST CIRCULAIRE BOUW REGIO LEIDEN.

 

De bijeenkomst werd georganiseerd door Economie071, het economische samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio. Economie071 sluit zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en wordt daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking gaat de Leidse regio concreet aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw.

Door deze samenwerking gaat de Leidse regio concreet aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw. Door het lidmaatschap van KRV Bedrijfshuisvesting van Cirkelstad maakt KRV Bedrijfshuisvesting deel uit van het Leidse regionetwerk van ondernemers en kennispartners die aan de slag willen met circulair bouwen. Door samen de schouders te zetten onder deze uitdaging kunnen we als regio sneller resultaten bereiken en kennis delen.’ Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk: ‘De regio kent veel bouwopgaven en er zijn ook veel bouwbedrijven gevestigd. Door deze samen te brengen in een startbijeenkomst hopen we niet alleen het netwerk te verstreken, maar ook nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Samen kunnen we impact maken.’

KRV Bedrijfshuisvesting bezocht tijdens deze startbijeenkomst onder meer een workshop van het Rijksvastgoedbedrijf. Zij hebben bij diverse ontwikkelingen ervaring opgedaan met circulair bouwen, waaronder het Hembrug terrein (tussen Zaandam en Amsterdam) en De Bijlmerbajes. Daarnaast delen ze voor de Leidse regio graag de circulaire ambities voor de ontwikkeling van projectlocatie Valkenburg.

Achtergronden

Vorig jaar organiseerde Economie071 in samenwerking met de gemeente Leiden en Universiteit Leiden vier masterclasses over circulaire economie. Deze colleges en werksessies werden gevolgd door zo’n honderd deelnemers. Het delen van algemene kennis rondom circulaire economie stond toen centraal. Nu ligt de focus op circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.

Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben zich gecommitteerd aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Met de focus op circulaire bouw wordt hieraan ook een bijdrage geleverd.

Er zijn vijf transitieagenda’s opgesteld om als Nederland in 2050 circulair te kunnen zijn. Een van de agenda’s gaat over circulaire bouweconomie. Leiden en de regio sluiten zich hierbij aan en leveren hiervoor diverse inspanningen, waaronder het stimuleren van circulaire bouw.

Meer informatie

Cirkelstad is een landelijke coöperatie waar expertise rondom circulair bouwen samen wordt gebracht. Net als binnen Economie071 wordt gewerkt met vertegenwoordiging in de triple-helix: ondernemers-onderwijs-overheden. De samenwerking Cirkelstad Leidse regio is passend vanwege de sterke relatie met de regionale verstedelijkingsopgave en de strategie voor bedrijventerreinen.