Nieuwe taxatiedienstverlening

Herbouwwaardetaxaties voor bedrijfspanden.

Uitbreiding van onze taxatiediensten!!!

Wij breiden onze taxatiediensten verder uit met "Herbouwwaardetaxaties" voor bedrijfspanden.

Tegen een gunstig tarief taxeren wij uw bedrijfspand voor de opstalverzekering.

 De taxaties worden uitgevoerd conform artikel 7:960 BW. 

De definitie hiervan is:

"Het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling  gelijkwaardig - onmiddelijk na de gebeurtenis, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten, doch exclusief fundering tot de onderkant van de begane grond c.q. keldervloer. 

U ontvangt van ons een Taxatierapport Herbouwwaarde met onder meer een omschrijving van het object, locatie, bouwaard en aanwezige installaties.   

Informeer vrijbijvend naar onze tarieven!